Artikeln presenteras av Viseo

Teknisk SEO – vad är det och varför är det viktigt?

Publicerad 10 januari, 2023
Teknisk SEO

Att det är viktigt att arbeta med SEO, sökmotoroptimering har nog få missat. Det är ett måste för att rankas bättre på sökmotorer och det är ett kontinuerligt arbete. Företag som vill synas i konkurrens, framför allt i stora städer som Malmö kan behöva lägga ner en hel del arbete.

Att arbeta med SEO går att dela in arbetet i ungefär två delar. Det ena delen är innehållsdriven SEO arbete, det andra delen är teknisk SEO. Företag i Malmöregionen kan vända sig till webbyrå som kan sökmotoroptimering i Malmö med regionala utmaningar. Då kan du få hjälp med både innehållsdriven och teknisk SEO eftersom det är ett parallellt arbete. 

Vad är teknisk SEO?

För att arbeta med teknisk SEO krävs det mer avancerade kunskaper inom SEO. När exempelvis Google indexerar och granskar webbplatser läggs allt mer tyngd på användarvänlighet. Det innebär att Google premierar webbplatser som är lättnavigerade, inte innehåller brutna länkar och där samtidigt innehållet håller hög kvalitet.

 Det var flera år sedan Google meddelade att mobile-first indexering skulle vara standard. Teknisk SEO innebär till viss del att optimera mobilversionen. För mobilanpassning viktigt och bland det första Googlebot kontrollerar. Det är även viktigt att webbsidor laddar snabbt och att identifiera vad som eventuellt drar ned hastigheten. 

När det kommer till teknisk SEO är det även viktigt att arbeta med källkod och sortera ut brutna länkar. Arbetet med tekniska delen av SEO går även ut på att identifiera om sidor saknar viktiga taggar. Det kan vara såväl metataggar som HTML-taggar. 

Googlebot crawlar konstant webbplatser

Att arbeta med teknisk SEO har blivit allt viktigare, även om innehålldrivet SEO-arbete fortfarande är viktigt. Googlebot crawlar konstant webbplatser och gör snabba bedömningar. Det innebär att om webbplatsen har flera brutna och trasiga länkar, laddar långsamt eller webbplatsen bedöms som svårnavigerad kommer Google inte vilja rekommendera sidan. 

Även om innehållet bedöms bra och unikt kommer Google slå ned på övriga aspekter. Därför behöver företag arbeta med att skapa både bra innehåll och se till att webbplatsen är optimerad för användaren. Att arbeta med SEO är ett processarbete som behöver ske kontinuerligt. 

Viktigt att arbeta parallellt med SEO

Även om alltmer fokus skiftar till mer de mer tekniska bitarna är det fortfarande viktigt att parallellt arbeta med innehållet. Det finns fördelar med att välja webbyråer som kan lokala förutsättningarna, som i Malmö. Förutom att webbyrån kan göra stora delar av arbetet går det även att få utbildning, rapporter hjälp som gör det möjligt att arbeta på egen hand. 

Det går även att skapa bra synergier där företag kan samarbeta med andra sajter som redan rankas högt. Att arbeta med länkbyggande delen av SEO är fortfarande en viktig för företag.

Hitta bästa mobilabonnemang