Artikel i samarbete med Mobilityguard

Hur kan företag och organisationer skapa en säkrare IT-miljö?

Publicerad 28 december, 2021
IT-säkerhet

IT-attacker sker dagligen mot svenska företag och organisationer. När attackerna lyckas kan de slå ut viktiga samhällsbärande system, ett exempel är Kalix kommun. Hela Kalix kommuns IT-system slogs ut i en ransomware-attack i december år 2021. I värsta fall kommer kommunen att behöva bygga upp ett helt nytt IT-system med allt det innebär.

Konsekvenserna är näst intill ofattbart, utan olika IT-system stoppas allt från medicinlistor inom vård-och omsorg, till scheman, att kunna bevilja bygglov till att betala ut löner. Förutom att det är en attack på välfärden blottar det behovet av att kunna effektivt skydda sig mot cyberattacker. 

IT-säkerhet- ett arbete som hela tiden måste pågå

Det finns inte en enda enkel lösning som kan skydda ett företag eller en organisation. Några viktiga punkter är:

  • Personal, medarbetare och konsulter behöver få utbildning och insikt i hur vanligt det är med attacker. Här är det även viktigt att alla förstår hur stora konsekvenser det kan få om en attack lyckas. 
  • Det behöver finnas policys och riktlinjer som hjälper alla inom företaget eller organisationen att arbeta på ett säkert sätt. Samtidigt är attackerna så raffinerade att det måste finnas verktyg som hjälper medarbetare att arbeta säkert.
  • Säker och begränsad åtkomst till olika system och applikationer. Det finns Single Sign-On där det går att kombinera att kunna arbeta effektivt, minska IT-avdelningens arbete med support av lösenord och samtidigt styra behörigheter snabbt och smidigt.
  • Företag och organisationer behöver arbeta med att göra regelbundna backuper. Här behöver det finnas tydliga rutiner. Från hur ofta backuper görs till hur de säkert hämtas upp vid en attack. I en stor organisation kan det behövas en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med att följa upp arbetet.

Viktigt att kunna begränsa och styra behörigheter

För medarbetare som behöver komma in i flera olika system och applikationer underlättar det med system som Single Sign-On. Istället för att behöva komma ihåg, och därmed skriva ner många olika inloggningsuppgifter och lösenord räcker det med en applikation.

Genom att kunna snabbt styra och övervaka olika åtkomster kan IT-miljön bli säkrare. Det ska gå snabbt att avsluta behörigheter, lägga om behörigheter och begränsa åtkomst när det behövs.

För en säkerhetslucka är att tappa kontrollen över vem som har tillgång till vad. Framför allt i större organisationer när medarbetare och vikarier slutar eller byter tjänster. Det är svårt att kunna arbeta effektiv om varje behörighet i många system måste avslutas manuellt på olika avdelningar.

Det går också att öka IT-säkerheten i nätverken genom att kunna bevaka i realtid vad som sker. När attacker eller misstänkta åtkomster identifieras snabbt går det lättare att stoppa eller begränsa skadorna. Här går det även att bevaka vilka tidpunkter som är känsligast för angrepp.

Hitta bästa mobilabonnemang