Molnet rör sig, Apple står still

Publicerad 17 november, 2022

Det är mer än tio år sedan Apples grundare Steve Jobs lämnade över rodret på företaget till sin efterföljare Tim Cook. Jobs avled strax därefter i sviterna av cancer i bukspottskörteln. Under sin tid på Apple hade han hunnit bli ikonisk. Under Jobs tydliga ledning presenterade Apple inte bara ett pärlband av nya versioner av gamla produkter – utan inte mindre än vad som anses vara fyra fullkomligt innovativa produktkategorier.

En ny iPhone-modell från Steve Jobs Apple var inte bara “ännu en iPhone”. Det var en helt ny typ av telefon. Och smartphones fanns dessutom inte i människors medvetande i någon större utsträckning innan Jobs presenterade den första iPhone-modellen. Detsamma gällde den moderna hemdatorn, mp3-spelaren och surfplattan. Apples iMac, iPad och iPhone var på samma gång fantastiska innovationer och stora marknadssuccér.

Från fysiska produkter till fullt fokus på molnteknik

Men, sedan då? Även om Apple fortsatt pumpa ut framgångsrika produkter är det sällan som en ny iPhone skiljer sig särskilt mycket från sina föregångare. Kunderna har visserligen stannat kvar i hög utsträckning, men den forna känslan av högteknologisk revolution omgärdar inte längre företaget. Apple, liksom flera av sina branschkollegor som också satsat hårt på fysiska produkter, kan upplevas stillastående. Innovationen har stannat av. 

Som varje erfaren digital marknadsbyrå vet, bör den som vill hitta framtida lönsamhet rikta sig mot de branscher som ligger i täten för innovation och teknisk utveckling. För att hitta den nerv Apple och liknande aktörer verkar ha tappat, behöver man flytta fokus från det konkreta till det abstrakta. Från fysiska produkter till digitala. Faktiskt bör man lyfta blicken mot himlen – för det händer en hel del på marknaden för molnteknik just nu.

Marknadsföring och teknik driver marknaden framåt

De flesta människor förknippar kanske begreppet molnteknik främst med enklare former av molnlagring. Många har vant sig vid att filer och databaser ligger någonstans “i molnet”, och att fysiska hårddiskar är något som hör till det förflutna. Men molnteknik är ett betydligt mer komplext område än så, och molntjänster håller dessutom på att utveckla sig till en gigantisk marknad med enorm potential.

På samma sätt som bra marknadsföring handlar om att driva marknaden framåt istället för att följa den passivt, bör företag oavsett bransch hålla sig uppdaterade kring de möjligheter som dagens tekniska innovationer för med sig. Ur användarsynpunkt är molnet i sig bara en möjliggörare för andra, minst sagt framtidsdoftande, tjänster – som augumented och virtual reality, molngamig och inte minst molnanslutna kvantdatorer.

Bland de företag som satsat stort på utvecklingen inom molntjänster under de senaste åren finns både gamla trotjänare som Microsoft och nyare aktörer som amerikanska Snowflake. Microsoft ansågs länge vara marknadsledande inom molntjänster, men kapplöpningen om morgondagens intressantaste marknad är i full gång – och många menar att Google ligger Microsoft i hasorna efter sina senaste lanseringar.

Är molntjänster framtidens mest intressanta marknad?

Att molntjänster just är att räknas som framtidens mest intressanta marknad framstår som konsensus bland tekniska experter världen över. Ansedda internationella tidningar menar att molntjänster helt omformat hur företag verkar och utvecklas under 2020-talet, och vissa beskriver till och med det ökande användandet av molntjänster som en “pågående massadoption” av den nya tekniken

När den tekniska utvecklingen får marknaden att svänga går det ofta snabbt. Mellan Apples framgångar med fysiska produkter och dagens fokus på digitala tjänster är det bara några år. Det är också värt att minnas att det som är “framtiden” i slutkundens ögon, det vill säga i ögonen på den stora massan konsumenter, redan är nutid för de aktörer som driver den tekniska utvecklingen. 

Hitta bästa mobilabonnemang